หน้าหลัก   ข่าวกิจกรรม   วีดีทัศน์   แบบฟอร์ม   ติดต่อเรา  

 
|| ประวัติความเป็นมา
|| วิสัยทัศน์
|| อัตลักษณ์
|| เอกลักษณ์
|| พันธกิจ
|| เป้าประสงค์
|| ปรัญชญา
|| คำขวัญ
|| โครงสร้างสถานศึกษา
|| คณะกรรมการสถานศึกษา
|| เขตการปกครอง
|| ทำเนียบครูและบุคลากร
|| ผลการประเมิน สมศ.
|| นำเสนอการนิเทศกิจกรรมตามนโยบาย กศน. ไตรมาส 3-4/2556
 
|| การศึกษาขั้นพี้นฐาน
|| การเทียบระดับการศึกษา
|| การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
|| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
|| หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
   
|| กศน.ตำบลไชยสอ
|| กศน.ตำบลนาเพียง
|| กศน.ตำบลชุมแพ
|| กศน.ตำบลหนองเสาเล้า
|| กศน.ตำบลโนนหัน
|| กศน.ตำบลหนองไผ่
|| กศน.ตำบลขัวเรียง
|| กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
|| กศน.ตำบลวังหินลาด
|| กศน.ตำบลโนนอุดม
|| กศน.ตำบลหนองเขียด
|| กศน.ตำบลโนนสะอาด
   
|| สำนักงาน กศน.
|| สำนักงาน กศน.ขอนแก่น
|| สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
|| สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวกิจกรรม
11 เม.ย. 57  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ผอ.กัญญา โสมคำ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และผู้สูงอายุ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
11 เม.ย. 57  พิธีทอดผ้าป่าครบรอบ 30 ปี จตุรมิตรวิทยาคาร
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าครบรอบ 30 ปี จตุรมิตรวิทยาคาร ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
10 เม.ย. 57  กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการ กศน.ชุมแพ
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร ผอ.กัญญา โสมคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแพ และบุคลากรผู้สูงอายุ ณ กศน.อำเภอชุมแพ
10 เม.ย. 57  พิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอชุมแพ
ผอ.กัญญา โสมคำ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพร นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ และภริยา นายอำเภอชุมแพ ณ บ้านพักนายอำเภอ
10 เม.ย. 57  พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน
ผอ.กัญญา โสมคำ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 ณ จุดบริการทั่วไทย แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 ...
8 เม.ย. 57  ปฐมนิเทศและสัมมนาผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา
งานเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอชุมแพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอชุมแพ ...
31 มี.ค. 57  Big Cleaning Day
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสำนักงาน กศน.อำเภอชุมแพ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 1/2557 ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ยิ้มแย้มแจ่มใส
  ดูทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บ้านหนังสืออัจฉริยะ"
นางกัญญา  โสมคำ
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอชุมแพ

|| ประวัติผู้บริหาร
|| เกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจ
|| ผลงานวิจัย
|| ภาคผนวกวิจัย 1
|| ภาคผนวกวิจัย 2
|| ก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชาวฯ
|| กระบวนการปฏิรูปการเมืองฯ
|| เคล็ดไม่รับการบริหารฯ
|| แนวคิดทฤษฎีที่น่ารู้การศึกษา
|| ได้อย่างที่คิด
|| การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
|| บทความครูชาวบ้าน
|| แนวคิดทฤษฎีน่ารู้
|| ผู้บริหารที่ดี
|| รายละเอียดการปฏิบัติตน
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ. 1)
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ 3/2)
|| แบบประเมินเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์
|| คนดีแห่ง สป.
   
|| ห้องสมุดพ่อ 80 พรรษา
|| มารยาทในการใช้งานห้องสมุด
|| ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
|| ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
 
 
 


สถิติผู้เข้าชม : 460202
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  โทรศัพท์ 0-4331-2457  อีเมล์: nfe_chumphae@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์: รัฐธนันท์ เตโชภาส