หน้าหลัก   ข่าวกิจกรรม   วีดีทัศน์   แบบฟอร์ม   ติดต่อเรา  

 
|| ประวัติความเป็นมา
|| วิสัยทัศน์
|| อัตลักษณ์
|| เอกลักษณ์
|| พันธกิจ
|| เป้าประสงค์
|| ปรัญชญา
|| คำขวัญ
|| โครงสร้างสถานศึกษา
|| คณะกรรมการสถานศึกษา
|| เขตการปกครอง
|| ทำเนียบครูและบุคลากร
|| ผลการประเมิน สมศ.
|| นำเสนอการนิเทศกิจกรรมตามนโยบาย กศน. ไตรมาส 3-4/2556
 
|| การศึกษาขั้นพี้นฐาน
|| การเทียบระดับการศึกษา
|| การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
|| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
|| หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
   
|| กศน.ตำบลไชยสอ
|| กศน.ตำบลนาเพียง
|| กศน.ตำบลชุมแพ
|| กศน.ตำบลหนองเสาเล้า
|| กศน.ตำบลโนนหัน
|| กศน.ตำบลหนองไผ่
|| กศน.ตำบลขัวเรียง
|| กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
|| กศน.ตำบลวังหินลาด
|| กศน.ตำบลโนนอุดม
|| กศน.ตำบลหนองเขียด
|| กศน.ตำบลโนนสะอาด
   
|| สำนักงาน กศน.
|| สำนักงาน กศน.ขอนแก่น
|| สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
|| สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวกิจกรรม
7 ก.ค. 57  กิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ผอ.กัญญา โสมคำ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดใหม่สามัคคี ต.หนองเขียด และวัดผาพระนอน ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
1 ก.ค. 57  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กศน.อำเภอชุมแพ นำนักศึกษาร่วมเดินสวนสนามในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
30 มิ.ย. 57  ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.โนนศิลา
กศน.ชุมแพต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก กศน.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ณ กศน.อำเภอชุมแพ และ กศน.ตำบลไชยสอ
25 มิ.ย. 57 พิธีบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพคุณแม่ของ ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นางกัญญา โสมคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพคุณแม่ของ ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของ กศน.อำเภอชุมแพ ณ วัดประสิทธิ์ไพศาล ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
24 มิ.ย. 57  คณะครูและบุคลากร กศน.ชุมแพตรวจสุขภาพประจำปี 2557
ผอ.กัญญา โสมคำ นำทีมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอชุมแพตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ณ โรงพยาบาลชุมแพ
23 มิ.ย. 57  การอบรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความปรองดอง
ผอ.กัญญา โสมคำ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอชุมแพ เข้ารับการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัย และค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร...
19 มิ.ย. 57  กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู
กศน.อำเภอชุมแพจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู เพื่อการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม คืนความสุข ความสามัคคี ด้วยความสมานฉันท์ โดยมีนายอาทิตย์ นพคุณวงค์ นายอำเภอชุมแพเป็นประธานในพิธ ...
  ดูทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บ้านหนังสืออัจฉริยะ"
นางกัญญา  โสมคำ
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอชุมแพ

|| ประวัติผู้บริหาร
|| เกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจ
|| ผลงานวิจัย
|| ภาคผนวกวิจัย 1
|| ภาคผนวกวิจัย 2
|| ก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชาวฯ
|| กระบวนการปฏิรูปการเมืองฯ
|| เคล็ดไม่รับการบริหารฯ
|| แนวคิดทฤษฎีที่น่ารู้การศึกษา
|| ได้อย่างที่คิด
|| การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
|| บทความครูชาวบ้าน
|| แนวคิดทฤษฎีน่ารู้
|| ผู้บริหารที่ดี
|| รายละเอียดการปฏิบัติตน
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ. 1)
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ 3/2)
|| แบบประเมินเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์
|| คนดีแห่ง สป.
|| รายงานการพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
   
|| ห้องสมุดพ่อ 80 พรรษา
|| มารยาทในการใช้งานห้องสมุด
|| ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
|| ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
 
 
 


สถิติผู้เข้าชม : 468622
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  โทรศัพท์ 0-4331-2457  อีเมล์: nfe_chumphae@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์: รัฐธนันท์ เตโชภาส