หน้าหลัก   ข่าวกิจกรรม   วีดีทัศน์   แบบฟอร์ม   ติดต่อเรา  

 
|| ประวัติความเป็นมา
|| วิสัยทัศน์
|| อัตลักษณ์
|| เอกลักษณ์
|| พันธกิจ
|| เป้าประสงค์
|| ปรัญชญา
|| คำขวัญ
|| โครงสร้างสถานศึกษา
|| คณะกรรมการสถานศึกษา
|| เขตการปกครอง
|| ทำเนียบครูและบุคลากร
|| ผลการประเมิน สมศ.
|| นำเสนอการนิเทศกิจกรรมตามนโยบาย กศน. ไตรมาส 3-4/2556
 
|| การศึกษาขั้นพี้นฐาน
|| การเทียบระดับการศึกษา
|| การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
|| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
|| หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
   
|| กศน.ตำบลไชยสอ
|| กศน.ตำบลนาเพียง
|| กศน.ตำบลชุมแพ
|| กศน.ตำบลหนองเสาเล้า
|| กศน.ตำบลโนนหัน
|| กศน.ตำบลหนองไผ่
|| กศน.ตำบลขัวเรียง
|| กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
|| กศน.ตำบลวังหินลาด
|| กศน.ตำบลโนนอุดม
|| กศน.ตำบลหนองเขียด
|| กศน.ตำบลโนนสะอาด
   
|| สำนักงาน กศน.
|| สำนักงาน กศน.ขอนแก่น
|| สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
|| สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวกิจกรรม
9 ธ.ค. 57  กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.ชุมแพ
กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอชุมแพในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแห่ โดย กศน.อำเภอชุมแพได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชวนน้องๆประดิษฐ์การ์ดดอกไม้กระดาษ พร้อมทั้งให้บริการตัดผม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
7 ธ.ค. 57  กศน.อำเภอชุมแพ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
กศน.อำเภอชุมแพ ได้ร่วมออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาทิเช่น ข้าวหลาม ตะกร้าสาน ปลาร้าบอง ข้าวเกรียบ กล้วยเบรคแตก และผ้าขาวม้า ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
5 ธ.ค. 57  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 2557
ผอ.กัญญา โสมคำ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอชุมแพได้เข้าร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2557 ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ
18 พ.ย. 57  กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.หนองไผ่
กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอชุมแพในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม โดย กศน.อำเภอชุมแพได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชวนน้องๆประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือและตุ๊กตาล้มลุก พร้อมทั้งให้บริการตัดผม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
11 พ.ย. 57  การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการกระบวนการแกนนำ กศน.จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอชุมแพ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติากร วิทยาการกระบวนการแกนนำ กศน.จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
23 ก.ย. 57  ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมเวที/เสวนา
ผอ.กัญญา โสมคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแพ ประชุมชี้แจงเรื่อง การจัดกิจกรรมเวที/เสวนา "ความคิดเห็น/ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอชุมแพ โดยร่วมกันวางแผน และลงมือปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
7 ก.ย. 57  พิธีรับเข็มวิทยพัฒน์
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. ประจำปี 2557 เข้าร่วมพิธีรับเข็มวิทยพัฒน์ ณ โรงละคร ไทยอลังการ จ.ชลบุรี
  ดูทั้งหมด

บทสัมภาษณ์ ผอ.กัญญา โสมคำ ในรายการ สายใย กศน.
นางกัญญา  โสมคำ
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอชุมแพ

|| ประวัติผู้บริหาร
|| เกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจ
|| ผลงานวิจัย
|| ภาคผนวกวิจัย 1
|| ภาคผนวกวิจัย 2
|| ก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชาวฯ
|| กระบวนการปฏิรูปการเมืองฯ
|| เคล็ดไม่รับการบริหารฯ
|| แนวคิดทฤษฎีที่น่ารู้การศึกษา
|| ได้อย่างที่คิด
|| การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
|| บทความครูชาวบ้าน
|| แนวคิดทฤษฎีน่ารู้
|| ผู้บริหารที่ดี
|| รายละเอียดการปฏิบัติตน
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ. 1)
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ 3/2)
|| แบบประเมินเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์
|| คนดีแห่ง สป.
|| รายงานการพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
   
|| ห้องสมุดพ่อ 80 พรรษา
|| มารยาทในการใช้งานห้องสมุด
|| ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
|| ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
 
 
 


สถิติผู้เข้าชม : 264905
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  โทรศัพท์ 0-4331-2457  อีเมล์: nfe_chumphae@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์: รัฐธนันท์ เตโชภาส