หน้าหลัก   ข่าวกิจกรรม   วีดีทัศน์   แบบฟอร์ม   ติดต่อเรา  

 
|| ประวัติความเป็นมา
|| วิสัยทัศน์
|| อัตลักษณ์
|| เอกลักษณ์
|| พันธกิจ
|| เป้าประสงค์
|| ปรัญชญา
|| คำขวัญ
|| โครงสร้างสถานศึกษา
|| คณะกรรมการสถานศึกษา
|| เขตการปกครอง
|| ทำเนียบครูและบุคลากร
|| ผลการประเมิน สมศ.
|| นำเสนอการนิเทศกิจกรรมตามนโยบาย กศน. ไตรมาส 3-4/2556
 
|| การศึกษาขั้นพี้นฐาน
|| การเทียบระดับการศึกษา
|| การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
|| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
|| หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
   
|| กศน.ตำบลไชยสอ
|| กศน.ตำบลนาเพียง
|| กศน.ตำบลชุมแพ
|| กศน.ตำบลหนองเสาเล้า
|| กศน.ตำบลโนนหัน
|| กศน.ตำบลหนองไผ่
|| กศน.ตำบลขัวเรียง
|| กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
|| กศน.ตำบลวังหินลาด
|| กศน.ตำบลโนนอุดม
|| กศน.ตำบลหนองเขียด
|| กศน.ตำบลโนนสะอาด
   
|| สำนักงาน กศน.
|| สำนักงาน กศน.ขอนแก่น
|| สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
|| สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวกิจกรรม
11 ก.พ. 58  พิธีมอบวุฒิบัตร
กศน.อำเภอชุมแพจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประปีการศึกษา 2557 โดยมีนายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภอชุมแพเป็นประธานในพิธี นางกัญญา โสมคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะชีวิน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
10 ม.ค. 58  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กศน.อำเภอชุมแพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี ผอ.กัญญา โสมคำ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ร่วมแข่งขันอย่างหลากหลาย มีการแสดงฟ้อนรำของนักเรียนจากโรงเรียนชุมแพวิทยา และโรงเรียนราษฎร์อำนวยศิลป์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเด็กและผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
8 ม.ค. 58  กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพในโครงการ 1 คน 1 อาชีพ
กศน.ชุมแพ มอบของขวัญปีใหม่ 2558 โดยการฝึกอบรมอาชีพในโครงการ 1 คน 1 อาชีพ ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ กศน.อำเภอชุมแพ ซึ่งมีหลักสูตร....
5 ม.ค. 58  งานฉลองปีใหม่ 2558
กศน.อำเภอชุมแพ จัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2558 โดยมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน และลุ้นจับรางวัลมากมาย ณ กศน.อำเภอชุมแพ
19 ธ.ค. 57  โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
กศน.อำเภอชุมแพ ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น
9 ธ.ค. 57  กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.ชุมแพ
กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอชุมแพในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแห่ โดย กศน.อำเภอชุมแพได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชวนน้องๆประดิษฐ์การ์ดดอกไม้กระดาษ พร้อมทั้งให้บริการตัดผม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
7 ธ.ค. 57  กศน.อำเภอชุมแพ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
กศน.อำเภอชุมแพ ได้ร่วมออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาทิเช่น ข้าวหลาม ตะกร้าสาน ปลาร้าบอง ข้าวเกรียบ กล้วยเบรคแตก และผ้าขาวม้า ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
  ดูทั้งหมด

บทสัมภาษณ์ ผอ.กัญญา โสมคำ ในรายการ สายใย กศน.
นางกัญญา  โสมคำ
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอชุมแพ

|| ประวัติผู้บริหาร
|| เกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจ
|| ผลงานวิจัย
|| ภาคผนวกวิจัย 1
|| ภาคผนวกวิจัย 2
|| ก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชาวฯ
|| กระบวนการปฏิรูปการเมืองฯ
|| เคล็ดไม่รับการบริหารฯ
|| แนวคิดทฤษฎีที่น่ารู้การศึกษา
|| ได้อย่างที่คิด
|| การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
|| บทความครูชาวบ้าน
|| แนวคิดทฤษฎีน่ารู้
|| ผู้บริหารที่ดี
|| รายละเอียดการปฏิบัติตน
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ. 1)
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ 3/2)
|| แบบประเมินเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์
|| คนดีแห่ง สป.
|| รายงานการพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
   
|| ห้องสมุดพ่อ 80 พรรษา
|| มารยาทในการใช้งานห้องสมุด
|| ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
|| ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
 
 
 


สถิติผู้เข้าชม : 2884
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  โทรศัพท์ 0-4331-2457  อีเมล์: nfe_chumphae@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์: รัฐธนันท์ เตโชภาส