หน้าหลัก   ข่าวกิจกรรม   วีดีทัศน์   แบบฟอร์ม   ติดต่อเรา  

 
|| ประวัติความเป็นมา
|| วิสัยทัศน์
|| อัตลักษณ์
|| เอกลักษณ์
|| พันธกิจ
|| เป้าประสงค์
|| ปรัญชญา
|| คำขวัญ
|| โครงสร้างสถานศึกษา
|| คณะกรรมการสถานศึกษา
|| เขตการปกครอง
|| ทำเนียบครูและบุคลากร
|| ผลการประเมิน สมศ.
|| นำเสนอการนิเทศกิจกรรมตามนโยบาย กศน. ไตรมาส 3-4/2556
 
|| การศึกษาขั้นพี้นฐาน
|| การเทียบระดับการศึกษา
|| การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
|| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
|| หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
   
|| กศน.ตำบลไชยสอ
|| กศน.ตำบลนาเพียง
|| กศน.ตำบลชุมแพ
|| กศน.ตำบลหนองเสาเล้า
|| กศน.ตำบลโนนหัน
|| กศน.ตำบลหนองไผ่
|| กศน.ตำบลขัวเรียง
|| กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
|| กศน.ตำบลวังหินลาด
|| กศน.ตำบลโนนอุดม
|| กศน.ตำบลหนองเขียด
|| กศน.ตำบลโนนสะอาด
   
|| สำนักงาน กศน.
|| สำนักงาน กศน.ขอนแก่น
|| สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
|| สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวกิจกรรม
31 มี.ค. 57  Big Cleaning Day
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสำนักงาน กศน.อำเภอชุมแพ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 1/2557 ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ยิ้มแย้มแจ่มใส
27 มี.ค. 57  กิจกรรมเดินรณรงคเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี 2557 เป็นจำนวน 100 คน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
25 มี.ค. 57  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย
กศน.อำเภอชุมแพ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มตั้งขบวนที่หน้าบ้านนายอำเภอชุมแพ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือก สว. จนไปถึงหอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา และ ...
21 มี.ค. 57  กิจกรรมแข่งขันกีฬาครู กศน. เกมส์ครั้งที่ 5
กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมแข่งขันกีฬาครู กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 โดยมี กศน.อำเภอบ้านฝางเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น
17-19 มี.ค. 57  กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมแพวิทยา
3 มี.ค. 57  กิจกรรมการปลูกมะนาวนอกฤดู
กศน.ตำบลชุมแพ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การปลูกมะนาวนอกฤดู เพื่อเป็นต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ การปลูกมะนาวนอกฤดูนี้ ผลผลิตมะนาวฤดูแล้งจะไปแก่และเก็บผลผลิตขายได้ราคาแพงในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของปีถัดไป...
2 มี.ค. 57 กิจกรรม 5 ส
กศน.อำเภอชุมแพ และ กศน.ตำบล ต่างร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส เพื่อจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ...
  ดูทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บ้านหนังสืออัจฉริยะ"
นางกัญญา  โสมคำ
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอชุมแพ

|| ประวัติผู้บริหาร
|| เกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจ
|| ผลงานวิจัย
|| ภาคผนวกวิจัย 1
|| ภาคผนวกวิจัย 2
|| ก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชาวฯ
|| กระบวนการปฏิรูปการเมืองฯ
|| เคล็ดไม่รับการบริหารฯ
|| แนวคิดทฤษฎีที่น่ารู้การศึกษา
|| ได้อย่างที่คิด
|| การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
|| บทความครูชาวบ้าน
|| แนวคิดทฤษฎีน่ารู้
|| ผู้บริหารที่ดี
|| รายละเอียดการปฏิบัติตน
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ. 1)
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ 3/2)
|| แบบประเมินเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์
|| คนดีแห่ง สป.
   
|| ห้องสมุดพ่อ 80 พรรษา
|| มารยาทในการใช้งานห้องสมุด
|| ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
|| ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
 
 
 


สถิติผู้เข้าชม : 459894
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  โทรศัพท์ 0-4331-2457  อีเมล์: nfe_chumphae@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์: รัฐธนันท์ เตโชภาส